Coś czego o nas nie wiesz

Coś czego o nas nie wiesz...

Tak, mamy w sobie coś, czym nie może pochwalić się żadna szkoła językowa w Toruniu, a być może nawet w Polsce.
Czy chodzi nam o elastyczny grafik zajęć? Innowacyjne, angażujące metody nauczania? Pewność osiągnięcia celu? Kreatywnych lektorów? A może podręczniki w cenie kursu?
Tak, to wszystko oczywiście mamy. Ale oprócz tego, mamy coś jeszcze.

Tym czymś jest

wielkie serce

Zespół Angielski Toruń to nie są zwyczajni ludzie...

Szkoła Językowa TimeToTalk to nie kolejna szkoła językowa na toruńskim rynku. Zostaliśmy powołani do życia przez działające od 6 lat w Toruniu Stowarzyszenie Ognisko Sportu Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotychczas Stowarzyszenie zajmowało się głównie aktywizacją sportową osób niepełnosprawnych, ostatnio organizujemy dla nich różnorakie kursy.

angielski toruń

angielski toruń

angielski toruń

Dlaczego to robimy?

Bo chcemy wyciągnąć osoby niepełnosprawne z domów. Pokazać im, że mogą i potrafią zrobić coś więcej. Że mogą osiągać wyniki w sporcie, nauczyć się języka angielskiego, zdobyć pracę, pójść na wymarzony staż. Ostatnio naszym marzeniem stało się stworzenie miejsca, Domu do którego osoby niepełnosprawne, starsze, czy też zagrożone wykluczeniem mogłyby przychodzić i spędzać czas rozwijając się i swoje zainteresowania. W którym mieliby zapewnioną profesjonalną opiekę. Gdzie mogliby skorzystać z rehabilitacji i poprawić swój stan zdrowia.

Dlaczego o tym mówimy?

Bo na drodze do osiągnięcie tego szczytnego celu stoi jak zawsze jedno. Środki finansowe. Stworzenie i profesjonalne wyposażenie takiego domu niestety kosztuje bardzo dużo pieniędzy, których sami nie mamy, oraz nie możemy o nie prosić tych, którym chcemy pomóc. Szkoła TimeToTalk powstała po to, by zebrać fundusze na realizację naszych celów statutowych – w tym konkretnym wypadku jest to stworzenie i wyposażenie Domu Opieki, Świetlicy, Klubu Spotkań dla osób niepełnosprawnych. Chcemy, aby mieli Państwo świadomość, że pieniądze które przekazujecie nam w zamian za naukę języka angielskiego są gromadzone na koncie Stowarzyszenia i zostaną przeznaczone na wyżej wspomniany cel. Każda kolejna przeprowadzona lekcja to maleńki krok naprzód w realizacji tego marzenia. Bardzo zależy nam na tym, aby mieli Państwo świadomość, że Państwa pieniądze zostają użytkowane w naprawdę dobry sposób i pomagają w poprawie sytuacji życiowej tym osobom, które mają w życiu trochę ciężej…

Prosimy o pomoc!

Forma pomoy

Wykupienie lekcji nie jest jedyną formą pomocy. Co roku mogą nam Państwo przekazać 1% swojego podatku. Dla Państwa to żaden koszt, a dla nas wielki kredyt zaufania i dowód, że to, co robimy jest dobre i potrzebne. Jeśli nie potrzebują Państwo kupować kursu językowego, termin złożenia deklaracji PIT jest zbyt odległy, a mimo to chcą Państwo pomóc, mogą Państwo przekazać na konto Stowarzyszenia najmniejszą nawet cegiełkę.

Wiecej informacji:

Seweryn Smorga
tel. 606 612 583 Stowarzyszenie Ognisko Sportu Osób Niepełnosprawnych Alfa Sport
ul. Bema 23/29
87-100 Toruń
nr konta: 58 2030 0045 1110 0000 0234 4230
Bank BGŻ