Dla firm

DLA FIRM

W szkole języka angielskiego w Toruniu Time To Talk na kursie dla firm
przygotowujemy do współpracy z obcojęzycznymi
partnerami biznesowymi

Solidne kompetencje językowe u pracowników firmy to jedno ze źródeł przewagi biznesowej –
zwłaszcza, jeśli przedsiębiorstwo planuje ekspansję na rynki zagraniczne.

Język angielski dla firm jest obecnie najpopularniejszym językiem biznesu różnych branż: od firm technologicznych, spożywczych, przemysłowych, aż po firmy z branży kreatywnej.

Przedsiębiorcy mają dwie możliwości: albo poszukiwać na rynku specjalistów z biegłą znajomością angielskiego (co może okazać się trudniejsze), albo też podczas rekrutacji kierować się przede wszystkim zawodowymi kompetencjami kandydata, a znajomość języka obcego podszkolić. Ta druga opcja jest często znacznie łatwiejsza do zrealizowania – tym bardziej, że można zorganizować wspólny kurs dla wszystkich wyznaczonych pracowników. Na kursach języka angielskiego w Toruniu bardzo często uczymy właśnie zespoły firmowe.

Korzyści dla pracownika

Czuje się doceniony

bo firma w niego inwestuje (kurs językowy może być jednym z dodatkowych benefitów w ramach zatrudnienia).

Czuje się pewniej

podczas rozmów z zagranicznymi klientami i partnerami.

Rozwija

umiejętności językowe i pokonuje tremę przed mówieniem w języku angielskim.

Jest zmotywowany

do nauki, bo widzi sens uczestnictwa w kursie oraz płynące z niego korzyści.

Korzyści dla firm

buduje wizerunek prestiżowej, nowoczesnej organizacji, dbającej o poziom kompetencji kadry,

wzmacnia relacje z pracownikami, którzy czują się doceniani i „doinwestowani”,

podnosi kwalifikacje własnych pracowników, a tym samym jakość współpracy z kontrahentami zagranicznymi,

w czasie trwania kursu uzyskuje bieżącą informację o postępach pracowników, którzy uczestniczą w kursie angielskiego w Toruniu „Time to Talk” (prowadzimy ewidencję uczęszczania na zajęcia i osiąganych rezultatów),

zna opinię uczestników na temat kursu (dzięki przeprowadzanym ankietom).

Co zapewniamy podczas nauki angielskiego w Toruniu?

  • Kursy języka angielskiego: General English, Business English, język specjalistyczny (techniczny, dla grup zawodowych).
  • Kurs przeprowadzony z użyciem aktualnych, nowoczesnych podręczników znanych wydawnictw zagranicznych. Podręczniki dobierane są pod kątem profilu kursu.
  • Profesjonalnych lektorów, doświadczonych we współpracy z firmami.
  • Godziny zajęć dopasowane do systemu pracy w firmie – możliwość odbywania zajęć przed południem lub popołudniami.
  • Kompleksową obsługę kursu – organizację i nadzór nad szkoleniem.
  • Audyt umiejętności przed rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu szkolenia.
  • Raporty z postępów w nauce, frekwencji i satysfakcji słuchaczy.
  • Używanie podczas zajęć najnowszych technologii w celu uatrakcyjnienia zajęć.
  • Wszystkie poziomy kształcenia – od początkującego (A1) do zaawansowanego (C1, C2).