Dla firm

Dla firm

Solidne kompetencje językowe u pracowników firmy to jedno ze źródeł przewagi biznesowej – zwłaszcza, jeśli przedsiębiorstwo planuje ekspansję na rynki zagraniczne. W szkole języka angielskiego w Toruniu TimeToTalk przygotowujemy firmy do współpracy z obcojęzycznymi partnerami biznesowymi.

Język angielski dla firm jest obecnie najpopularniejszym językiem biznesu różnych branż: od firm technologicznych, spożywczych, przemysłowych, aż po firmy z branży kreatywnej.

Przedsiębiorcy mają dwie możliwości: albo poszukiwać na rynku specjalistów z biegłą znajomością angielskiego (co może okazać się trudniejsze), albo też podczas rekrutacji kierować się przede wszystkim zawodowymi kompetencjami kandydata, a znajomość języka obcego podszkolić. Ta druga opcja jest często znacznie łatwiejsza do zrealizowania – tym bardziej, że można zorganizować wspólny kurs dla wszystkich wyznaczonych pracowników. Na kursach języka angielskiego w Toruniu bardzo często uczymy właśnie zespoły firmowe.

Korzyści dla pracownika

 • czuje się doceniony, bo firma w niego inwestuje (kurs językowy może być jednym z dodatkowych benefitów w ramach zatrudnienia),
 • rozwija umiejętności językowe i pokonuje tremę przed mówieniem w języku angielskim,
 • czuje się pewniej podczas rozmów z zagranicznymi klientami i partnerami,
 • jest zmotywowany do nauki, bo widzi sens uczestnictwa w kursie oraz płynące z niego korzyści.

Korzyści dla firmy

 • buduje wizerunek prestiżowej, nowoczesnej organizacji, dbającej o poziom kompetencji kadry,
 • wzmacnia relacje z pracownikami, którzy czują się doceniani i „doinwestowani”,
 • podnosi kwalifikacje własnych pracowników, a tym samym jakość współpracy z kontrahentami zagranicznymi,
 • w czasie trwania kursu uzyskuje bieżącą informację o postępach pracowników, którzy uczestniczą w kursie angielskiego w Toruniu „Time to Talk” (prowadzimy ewidencję uczęszczania na zajęcia i osiąganych rezultatów),
 • zna opinię uczestników na temat kursu (dzięki przeprowadzanym ankietom).

Co zapewniamy podczas nauki angielskiego w Toruniu?

 • Kursy języka angielskiego: General English, Business English, język specjalistyczny (techniczny, dla grup zawodowych).
 • Kurs przeprowadzony z użyciem aktualnych, nowoczesnych podręczników znanych wydawnictw zagranicznych. Podręczniki dobierane są pod kątem profilu kursu.
 • Profesjonalnych lektorów, doświadczonych we współpracy z firmami.
 • Godziny zajęć dopasowane do systemu pracy w firmie – możliwość odbywania zajęć przed południem lub popołudniami.
 • Kompleksową obsługę kursu – organizację i nadzór nad szkoleniem.
 • Audyt umiejętności przed rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu szkolenia.
 • Raporty z postępów w nauce, frekwencji i satysfakcji słuchaczy.
 • Używanie podczas zajęć najnowszych technologii w celu uatrakcyjnienia zajęć.
 • Wszystkie poziomy kształcenia – od początkującego (A1) do zaawansowanego (C1, C2).