Dorośli

Na czym polega sukces kursów językowych Time To Talk?

Dobór do grup

Kursanci dobierani są w grupy o bardzo zbliżonym poziomie znajomości języka. Dzięki temu przyswajanie materiału odbywa się szybciej i skuteczniej.

Kameralne grupy

Nauka w niewielkiej grupie szybciej przynosi efekty. Słuchacze uczestniczą w zajęciach z większym zaangażowaniem. W naszej szkole języka angielskiego w Toruniu dbamy o to, by lektor mógł poświęcić każdemu uczestnikowi odpowiednio dużo czasu i uwagi.

Staranne przygotowanie

Zajęcia są przemyślane i starannie przygotowane. Różnorodnymi ćwiczeniami zachęcamy słuchaczy do spontanicznego i kreatywnego angażowania się w naukę. Przełamujemy także bariery językowe.

Otoczenie brzmieniem

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku, którego uczy się kursant. Języka polskiego używamy w sytuacjach absolutnie wyjątkowych, by zachęcić uczestników kursu do mówienia po angielsku.

Ciekawe materiały

Nauczyciele podczas naszych kursów języka angielskiego w Toruniu nie korzystają jedynie z podręcznika wiodącego, ale przygotowują dodatkowe materiały dydaktyczne. Unikalny dobór treści sprawia, że oferta Time to Talk jest całkowicie unikalna.

Monitorowanie postępów

Skutecznie motywujemy do nauki i regularnie sprawdzamy postępy czynione przez słuchaczy w nauce języka. Organizujemy powtórki, zadajemy prace domowe, przeprowadzamy testy w trakcie semestru i egzaminy końcowe.

 

 

 

 

Stawiamy sobie ambitny, ale osiągalny cel: chcemy wszystkim naszym kursantom zapewnić sukces w nauce angielskiego!

A do tego prowadzą nas cele pośrednie:

  • wprowadzenie bogatego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych, które umożliwiają komunikację w środowisku obcojęzycznym,
  • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez ćwiczenia aktywizujące typu: konwersacje w parach i grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek, przygotowywanie prezentacji,
  • ćwiczenie rozumienia języka mówionego na podstawie nagrań (podcasty, audycje radiowe, wykłady TED Talks),
  • ćwiczenie umiejętności płynnego używania struktur leksykalnych i gramatycznych w sytuacjach codziennych i zawodowych,
  • rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji,
  • rozumienie i pisanie dłuższych tekstów.

 

Kursy angielskiego dla dorosłych w Toruniu prowadzimy na następujących poziomach:

  • początkujący (A1)
  • niższy średniozaawansowany (A2)
  • średniozaawansowany (B1)
  • wyższy średniozaawansowany (B2)

Planujesz zdawanie certyfikatu językowego FCE lub CAE? Zadzwoń i zapytaj o grupę ukierunkowaną na ten właśnie egzamin!

Czas trwania kursów standardowych: 120 godzin

Spotkania: 2 razy w tygodniu po 2 godziny (100 min)

Koszt: 1500,00 zł

Możliwość płatności w ratach.