Jesień

Jesień

The season after summer

Pora roku po lecie

The season after summer starts when the weather gets colder and the leaves change colours and then fall. The day is getting shorter and we have worse mood because there is less sun. 
Pora roku po lecie zaczyna się wtedy gdy temperatury spadają a liście zmieniają kolor a potem spadają. Dzień się skraca i mamy gorszy nastrój bo jest mniej słońca.

jesień korepetycje toruń

Autumn or fall?

Autumn czy fall? 🙂

The name of the season after summer can be either autumn or fall. Autumn is more often used in Great Britain and fall – in the States. So if you’re in Great Britain it’s better to say „autumn” and in USA you’d better use „fall”.

Angielska nazwa pory roku po lecie to albo ,,autumn” albo ,,fall”. ,,Autumn” jest częściej używane w Wielkiej Brytanii, a ,,fall” – w Stanach. Więc jeżeli jesteś w Wielkiej Brytanii lepiej mów ,,autumn”, a w USA lepiej używaj wyrazu ,,fall”.

The article about the history of the words fall and autumn can be found here:
Artykuł o historii wyrazów fall i autumn można znaleźć tutaj:
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/autumn-vs-fall

You can find there many interesting words like:
Można znaleźć w nim wiele interesujących wyrazów:


to go places – to travel, to achieve success, podróżować, osiągnąć sukces
Around this time, England’s empire was fast expanding, which meant that the English language was going places.


to set up shop – to establish oneself in a particular location, osiąść w danym miejscu (The Free Dictionary)
One place it went was to the New World, and it set up shop in North America in the 1600s.


1800s – the years around year 1800 or the 19th century, lata koło roku 1800 lub XIX wiek.

The Past

Przeszłość
In the past both words were used in Britain and travelled to America, where the word fall stayed.
The word fall comes from Old English feallan which meant to drop from height or die. It came from the phrase „the fall of leaves”. The word autumn comes from Latin word autumnus.
W przeszłośći oba wyrazy były używane w Wielkiej Brytanii i powędrowały do Ameryki, gdzie osiadł wyraz fall.
Wyraz fall pochodzi ze staroangielskiego feallan, który znaczył ,,zrzucać z wysokości, albo używać”. Pochodził od wyrażenia ,,the fall of leaves” (opad liści). Wyraz autumn pochodzi od łacińskiego słowa autumnus.

Resources:

Źródła:
www.etymonline.com/
www.merriam-webster.com/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *