Metoda Direct

Metoda Direct

Angielski Korepetycje

Metoda Direct

Zaczniemy od słówka na dziś, czyli direct – bezpośredni, prosty, wyraźny. Metoda direct jest więc metodą bezpośredniej nauki języka przez mówienie w nim, a potem też myślenie (to przychodzi z czasem). Podczas lekcji staramy się unikać polskiego (angielskie polecenia w zadaniach, przywitania, prośby itp). Nawet w sytuacji, gdy uczeń pyta o wyjaśnienie, lektor najpierw tłumaczy po angielsku używając różnych strategii językowych, dopiero na koniec tłumaczy po polsku (jeśli to konieczne). Najważniejszym elementem lekcji jest praktyka, czyli rozmowa z lektorem. Polega ona zazwyczaj na wymianie pytań i odpowiedzi, które początkowo tworzone są zgodnie z ustalonym schematem; gdy uczeń robi postępy w nauce, tworzymy coraz bardziej złożone zdania, pozwalając jednocześnie na większą kreatywność. Wszelkie błędy są od razu poprawiane, a materiał powtarzamy regularnie.

Metoda direct przełożona na teorię to właśnie nasze okazjonalne artykułu po angielsku – uczeń może je przeczytać nawet nie znając wszystkich słów – podczas wyszukiwania nieznanego słownictwa łatwiej zapamiętujemy, a dodatkowe zadania (oraz zdjęcia- dla wzrokowców) pomagają utrwalić materiał w pamięci.

Powrót do bloga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *